Impressum

Impressum

Cutaho­lic — Friseursalon
Alaun­stra­ße 49
01099 Dresden-Neustadt

Geschäfts­füh­rer: Mario Weller
Meis­ter im Friseurhandwerk
Titel ver­lie­hen in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land / Hand­werks­kam­mer zu Leipzig

Tele­fon: 0351 — 4045151
E‑Mail: cutaholic@web.de

Fir­men­sitz: Dres­den-Neu­stadt (Sach­sen)
Regis­ter­ge­richt: Amts­ge­richt Dres­den, HRB 0424529
Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer: DE335236841